องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเปิดเมิงไตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีประเพณีท้องถิ่นของชนเผ่าต่าง ๆ ในแม่ฮ่องสอน

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายประจวบ อาจารย์พงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ที่บริเวณศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ท่ามกลางนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า งานเปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม อาหารของชาวไตหรือไทใหญ่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน สินค้าโอทอปของทั้ง 7 อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ในงานมีการตกแต่งประดับ ประดาด้วยโคมไฟอย่างสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ ชมการการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าโอท็อปของทั้ง 7 อำเภอ การแจกคูปองและชิมฟรีอาหารไทใหญ่ การแสดงและจำหน่ายอาหารคาว หวาน ไทใหญ่ กว่า 50 ชนิด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว คืนภาษีสู่ท้องถิ่น และกิจกรรมร่วมสนุกแลกรับของรางวัล โดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้

ทศพล / แม่ฮ่องสอน