กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ฯ ยกขบวนทวงถาม ผบช.ภ.5 อีกครั้ง พร้อมขอร้อง พล.ต.ท.มนตรี สัมบุญญานนท์” ให้ตำรวจภูธรจังหวัดวางตัวเป็นกลาง กรณีเลือกตั้งประธานสหกรณ์คนใหม่ล่ม เพราะตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่ 1 วอล์กเอาท์อ้างรอแต่งตั้ง ผบก.คนใหม่เสร็จก่อน เผยกรรมการ และสมาชิกประสงค์จะให้มีการเลือกตั้งอย่างอิสระ ส่วนในอดีต 42 ปีมาไม่เคยมีปัญหาเพราะตัวแทนกลุ่มต่างๆเลือกผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งหนนี้มีคนเข้าแข่งขัน จึงต้องดำเนินการตามระเบียบ ตามที่ พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด หมายเลข 2. ร่วมกับ ร.ต.ท.วรวิทย์ ใจเงิน, ด.ต.นิคม อนุพงศ์พักตร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล และ ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯ ร้องเรียนต่อ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร(ผบช.)ภาค 5 เพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งประธานสหสกรณ์ฯ โดยเปิดโอกาสแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด(ที่เป็นสมาชิก)ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ฯ ที่จะมีขึ้นเร็ว ๆนี้

เมื่อบ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล กรรมการสหกรณ์ฯพร้อมคณะได้เดินทางไปยื่นหนังสือกับ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ อีกครั้ง โดยมี พ.ต.อ.สมยศ แก้วบังเกิด รองผู้บังคับการอำนวยการ (อก.ภ.5) ออกมารับหนังสือ ซึ่งทวงถามถึงการร้องเรียนครั้งก่อนว่า ได้ดำเนินการไปอย่างไรแค่ไหนแล้ว เพราะคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์มีความห่วงใยว่า ถ้ามีการกำหนดวันเลือกตั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด อีกครั้ง จะเกิดปัญหาขึ้นอีก จึงมาขอย้ำให้ ผบช.ภ.5 ได้บันทึกเป็นคำสั่งหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพื่อนข้าราชการตำรวจที่เป็นกลุ่มที่ 1 รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ อีก 3 กลุ่ม ทั้งตำรวจนอกสังกัด นอกพื้นที่ และข้าราชการตำรวจบำนาญได้ออกเสียงเลือกตั้งอย่างอิสระ ตาม พ.ร.บ.การสหกรณ์ฯ

พ.ต.อ.จำเริญ ชัยมงคล กรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา 42 ปีที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด ไม่เคยมีปัญหาการประชุมล่ม ไม่มีการเดินออกจากที่ประชุมหรือวอล์กเอาท์เลย การบริหารงานสหกรณ์ก็ราบรื่นดี มีผลกำไรสามารถแบ่งปันสมาชิกได้ครบถ้วน เพราะสมัยที่ผ่านมานั้น เมื่อมีการเปิดรับสมัครผู้จะเป็นประธานสหกรณ์ก็ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน จึงเท่ากับผู้บังคับบัญชาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานทุกครั้ง แต่ครั้งนี้เมื่อสหกรณ์เปิดรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้เข้าแข่งขัน คือ พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง ข้าราชการบำนาญ(ตชด.) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จึงประกาศรายชื่อ และพอถึงวันประชุมใหญ่มีการเลือกตั้ง ปรากฏว่าตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่ 1 คือข้าราชการประจำ(ตำรวจ) 125 นายเดินออกที่ประชุม ทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงต้องเลิกประชุมไป

“สาเหตุที่เดินออกที่ประชุม เพราะกลุ่มที่ 1 เสนอให้เลื่อนการเลือกประธานสหกรณ์ออกไปก่อน รอให้การแต่งตั้ง ผบก.ภ.เชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแล้วว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งตามความเป็นจริงวันนั้น กลุ่มที่ 1 มีจำนวนมากถึง 125 คนส่วนอีก 3 กลุ่มมีประมาณ 80 คนเท่านั้น เลือกตั้งประธานคนใหม่ก็จะเสร็จสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไร จึงไม่เข้าใจว่า ทางผู้บังคับบัญชาคิดอย่างไร ประเด็นนี้สหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วจะทราบผลภายใน 30 วันว่าเพราะเหตุใดจึงวอล์กเอาท์ ทำให้การประชุมใหญ่ต้องปิดลง” ตัวแทนผู้ร้องเรียนกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ฯ เมื่อแถลงกิจการงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกับแถลงงบดุลและพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 มีการขอเพิ่มเบี้ยประชุมจากครั้งละ 600 บาทเป็น 1,000 บาท ผ่านมติที่ประชุมไปแล้ว พอถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหาร ปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน, กรรมการดำเนินการ 9 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน มีผู้เข้าประชุมซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 4 กลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์ในจำนวนตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม เข้าร่วม 220 คน โดยมี พล.ต.ต.พรชัย พักตร์ผ่องศรี เป็นประธานการประชุม, น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายเดชา เคหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 5 สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม และต้องปิดประชุมไปก่อนจะเลือกตั้ง

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯครั้งใหม่ เพื่อเลือกตั้งประธานฯ เลือกกรรมการดำเนินการ 9 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คนนั้น ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.เชียงใหม่ หมายเลข 2 พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง ข้าราชการ ตชด.บำนาญ ตามเดิมตามที่สหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว คาดว่า ทางสหกรณ์ฯ จะร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 5 จะพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่ต้นปีหน้าต่อไป.