นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่24 จัดกิจกรรม 'RUN FOR STRONG HEART'ก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อหัวใจที่แข็งแกร่ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา05.00-09.00น.ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน สมัครได้แล้ววันนี้ทางออนไลน์ที่ www.Thai.run หรือสมัครผ่าน google form โดยทุกๆการสมัคร 600 บาท
บริจาคช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ 099-291-0199