ภท.ชูไอเดียแบ่งสรรปันส่วนกำไร 70/15/15 ช่วยชาวนาพ้นจน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา นายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวระหว่างการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการปลูกข้าวและบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัภาคกลางว่า พรรคภูมิใจไทยได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  ว่า ระบบแบ่งสรรปันส่วนกำไร หรือ PROFIT SHARING จะนำพาเกษตรกรไทยพ้นความยากจน   ยกตัวอย่าง มื่อชาวนาเมื่อเข้าสู่ระบบจัดสรรปันส่วนกำไร ในรูปแบบผู้เล่นหลัก 3 คน ประกอบด้วย เกษตรกร -โรงสี-ผู้ส่งออก โดยผลกำไรจะถูกแบ่งให้แก่เกษตรกร 70 %โรงสี 15%ผู้ส่งออก15 % ข้อดี คือเกษตรกรลงทุนมาก เมื่อข้าวราคาดีผลกำไร ก็จะถูกส่งกลับมามากเช่นกัน 

"พรรคจะผลักดันกฎหมายข้าว  เพื่อให้เกิด พรบ.ข้าวเพื่อนำไปสู่การตั้งกองทุนข้าว โดยกองทุนนี้จะทำหน้าที่จัดสรรเรื่องผลประโยชน์ให้เท่าเทียมกันระหว่างผู้เล่นทั้ง 3 คน  บริหารสินเชื่อให้เกษตร  เพื่อนำไปเป็นทุนในการเพาะปลูก เมื่อขายข้าวได้ ก็นำส่งคืนกองทุน"นายภราดร กล่าวและว่าต่อไปรัฐบาลไม่ต้องนำเงินงบฯปีละ 3 แสนกว่าล้านบาท มาพยุงราคา,แทรกแซง,หรือจำนำข้าว   เพราะกองทุนข้าวจะบริหารจัดการเอง ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ สามารถนำไปพัฒนาประเทศด้านอื่นต่อ