นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทือง ซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งบนเนื้อที่ 15 ไร่ ตามโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธาณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายมนต์ชัย กล่าวว่า กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมือหว่านเม็ดพันธุ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ปอเทืองออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงามในห้วงเดือนธันวาคม 2561 และ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินและน้ำช่วยทำให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จ และ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดิน และ น้อมนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาดินและ น้ำให้เกษตรกรในประเทศหลุดพ้นความยากจนกลายเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนเองได้

"นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวและรู้จักสวนสาธารณะบึงราชนกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทืองของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเพื่อรอนักท่องเที่ยวมายลโฉมได้ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนเส้นทางมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทืองนั้น ขับรถเข้าบริเวณประตูด้านหน้าสวนสาธารณะบึงราชนกแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ผ่านสำนักงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไปประมาณ 300 เมตร ก็จะพบทุ่งดอกปอเทืองอยู่บริเวณด้านขวามือ" นายมนต์ชัย กล่าว