​กพร.เร่งจัดฝึกอบรมคนจบป.ตรีตกงาน ป้อนธุรกิจขนส่ง-การค้าระหว่างประเทศ  ฟุ้งเตรียมเปิดรุ่น 2 ปี 62 กว่า 300 อัตรา

​เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน สั่งเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ตามนโยบายเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาให้กับผู้จบปริญญาตรีที่ยังว่างงาน ตามแนวทาง “ประชารัฐ ร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” มีศูนย์บริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ 11 แห่ง และเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มุ่งช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีงานทำตามความสามารถ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ ทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนสายอาชีพ (Up-Skill/Re-skill) แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพ

​นายสุทธิ กล่าวว่า กพร.ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ดำเนินการคัดเลือกผู้จบปริญญาตรีจำนวน 188 คน ทดสอบภาคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และด้านภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงแรงงาน จำนวน 131 คน และที่จังหวัดชลบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตธนบุรี อีกจำนวน 57คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม และเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในเขต EEC ด้วย และในเดือนเม.ย.62 จะประกาศเปิดฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 100 คน ซึ่ง TIFFA มีสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกกว่า 200แห่ง แจ้งความประสงค์ขอรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการนี้ในปี 2562จำนวน 300 คน ในตำแหน่งพนักงานดูแลลูกค้า พนักงานด้านการจัดการ พนักงานด้านการตลาด พนักงานต้อนรับ พนักงานคลังสินค้า เป็นต้น

​ด้านนายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ และเป็นการฝึกทักษะให้กับแรงงานได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดย TIFFA จะทำหน้าที่ในการแจ้งจำนวนและทักษะความสามารถที่ต้องการ พร้อมตำแหน่งงานที่ต้องการ ส่วนกพร.ดำเนินการสรรหากำลังแรงงาน กำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้ผ่านการฝึกทุกคนได้รับการการันตีว่ามีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์

​น.ส.ระพีพรรณ เชษฐ์รัมย์ หรือน้องเจมส์ อายุ 23 ปี จบป.ตรี สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ กล่าวว่า  เพิ่งเรียนจบยังไม่ได้ทำงาน เมื่อเห็นประกาศการรับสมัครเข้าฝึกอบรม และมีงานรองรับแน่นอน จึงสนใจสมัคร และตรงกับที่เรียนมาคิดว่าสามารถทำได้อย่างแน่นอน ​เช่นเดียวกับน้องแซม หรือ นายณัฐพล ตรีทิพยรักษ์ อายุ 26 ปี จบ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ตนเองมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกราฟฟิกดีไซด์ ปัจจุบันมีอาชีพจำหน่วยสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านออนไลน์ ต้องการเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่ง และเปิดโอกาสในการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศด้วย