กรมศิลปากรจัดแสดงหุ่นจำลองช้างสำคัญทรงเครื่องคชาภรณ์ งานช่างสิบหมู่ “ลายเขียนสีหัวโขน – ทำสีปัดทองรูปปั้น” สาธิตให้ประชาชนชม นิทรรศการ“พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ณ ท้องสนามหลวง

ชวนไปชมนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ในนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จัดแสดง ณ ท้องสนามหลวง อยู่เวลานี้ โดยกรมศิลปากรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย จัดแสดงพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ งานด้านภาษาและหนังสือ งานด้านจารีตประเพณี และงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ เพื่อถ่ายทอดพระปรีชาสามารถและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ บนหลักพัฒนาการอย่างยั่งยืน ภายในนิทรรศการยังได้นำหุ่นจำลองช้างสำคัญทรงเครื่องคชาภรณ์มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม พร้อมทั้งจัดการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยสำนักการสังคีต ในเวลา 10.00 – 11.00 น. การสาธิตงานช่างสิบหมู่ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมกิจกรรม เช่น การตีลายแม่พิมพ์ลายหัวโขน การทำสีปัดทองรูปปั้นนูนต่ำ การเขียนสีพวงกุญแจ การเขียนสีหัวโขน (ยักษ์ ลิง) การต่อภาชนะดินเผาสามมิติ จำลองการขุดค้นทางโบราณคดี

นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ในนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง จัดแสดงถึงวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ณ ท้องสนามหลวง ผู้เข้าชมจะได้รับสูจิบัตร “ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” หนังสือการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ “ช้างต้น” และหนังสือการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ “สุพรรณหงส์” เป็นที่ระลึกอีกด้วย