ชาวบุรีรัมย์ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง เป็นที่พัก ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่คณะครูนักเรียน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้ามาแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ระหว่าง 6-8 ธ.ค.นี้

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจสภาพความพร้อม ของอาคารสถานที่พัก และการเตรียมความด้านการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่คณะครู และนักเรียนจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.61

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ทั้ง 5 เขต เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.61 ซึ่งทุกภาคส่วนใน จ.บุรีรัมย์ โดยการนำของนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่คณะครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ที่เดินทางมาแข่งขันจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนับแสนคน

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะในเรื่องที่พักนั้น ได้เปิดโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ให้เป็นที่พักแก่คณะครู นักเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่การปรับปรุงอาคารสถานที่ ความสะอาด ห้องสุขา ที่อาบน้ำ พร้อมประสานความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพปร. สาธารณสุข ร่วมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่คณะที่เดินทางมาพัก ซึ่งได้เริ่มมีการทยอยเดินทางเข้ามาพัก ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา

“ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนที่เปิดเป็นที่พัก และขอบคุณกำลังจากทุกภาคส่วนที่ได้แสดงน้ำใจ ต้อนรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลัง ความร่วมมือร่วมใจของชาวบุรีรัมย์ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครั้งนี้ด้วย” ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าว

ขวัญชัย หาญประโคน /บุรีรัมย์