ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว น้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ พร้อมคงคอนเซ็ปต์จัดเต็มแฟนซีชุดเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ แปลงนาโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน (เขตพื้นที่ขามเรียง)โดยมี ศ. ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีเป็นประธานพิธีวานพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ทั้งนี้ บรรยากาศก่อนลงแปลงนา บรรดาผู้บริหารตั้งแถวรำหน้าขบวนแห่กลองยาว นำนิสิต  บุคลากร  เดินตามจังหวะเสียงกลองยาว พร้อมด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสิต มมส ไปแล้ คือ  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์  และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่แต่งกายชุดแฟนซี จัดเต็ม   พร้อมออกลีลาประกอบเพลงสร้างสีสัน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศการลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน   ก่อนที่จะร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นข้าวจ้าวพันธุ์มะลิ 105

รศ. ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กล่าวว่าวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระห่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งได้ปักดำแล้วในวันแม่ และช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อสืบทอดประเพณีอีสานอันดีงามของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป