กลุ่มบริษัทนานมี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเยาวชนและภาพจิตรกรรม “ฮอร์ส อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 13” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พรรณพืชและไม้ดอกไม้ประดับที่งดงาม มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ โดยมุ่งหวังให้คนไทยก่อเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกและดูแลผืนป่า สัตว์ป่า และธรรมชาติรอบตัว ซึ่งจะทำให้ทั้งพืช สัตว์ และคนอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขมั่นคงสืบไป

... นิทรรศการศิลปะ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” ณ นานมีอาร์ตแกลลอรี่ ชั้น 3 อาคารนานมี ถนนสาทรเหนือ และเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ! ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-648-8000