กรมการข้าว จัดงาน “กินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ ฟัน กับหุ่นฟาง @ราชบุรี” เชื่อมตลาดนาแปลงใหญ่สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันนี้ (3 ธ.ค.61) ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/2560 ประมาณ 69 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นที่ทำการเกษตร มีผลผลิตข้าวประมาณ 33 ล้านตันข้าวเปลือก หลังการเก็บเกี่ยวแล้วจะเหลือฟางข้าวเฉลี่ยปีละ 27 ล้านตัน และมีตอซังข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาประมาณ 18 ล้านตันต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเผาตอซังข้าวก่อนเริ่มเพาะปลูกข้าวครั้งใหม่ ซึ่งแม้จะสะดวกต่อการไถเตรียมดิน แต่ส่งผลต่อโครงสร้างของดินให้สูญเสียความสมบูรณ์ ทั้งจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสร้างมลพิษทางอากาศเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่ผ่านมากรมการข้าวได้รณรงค์ให้เกษตกรไถกลบตอซังข้าวเพื่อบำรุงดินให้สมบูรณ์จึงลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

ประกอบกับในปีนี้ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวกว่า 270,000 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 186,000 ตัน ภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วจะเกิดฟางข้าวและตอซังข้าวเฉลี่ย 180,000 ตัน ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีจึงมีแนวคิดในการจัดการฟางข้าวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จัดงานงาน “กินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน ฟิน แอนด์ ฟัน กับหุ่นฟาง @ราชบุรี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เนื่องจากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีนั้นอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นทางผ่านสู่เมืองหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ และส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าวจากโครงการนาแปลงใหญ่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ ที่มีอุ่นไอของความมีชีวิต มีกลิ่นหอม เปี่ยมด้วยคุณค่าทางอาหารที่ยังไม่ถูกทำลายจากการเก็บข้าวไว้เป็นเวลานาน

ด้าน นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี กิจกรรมภายในงานตกแต่งบรรยากาศภายใต้แนวคิดส่งความสุขรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยหุ่นฟางข้าวขนาดใหญ่สูง 5 เมตร ประดิษฐ์เป็นซานตาครอส รถลากกวางเรนเดียร์ ต้นสน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเที่ยว และเปิดให้ชมเข้าชมทุ่งดอกบัวแดงออกดอกบานสะพรั่งตัดกับนาข้าวเขียวขจีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โดยสร้างสะพานจุดชมวิว และบริการเรือพายเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมนิทรรศการและแสดงผลงานพระราชกรณียกิจด้านข้าว การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตข้าว การประกวดหุ่นฟางข้าวจากเกษตรกรในโครงการนาแปลงใหญ่ของอำเภอบ้านโป่ง โพธาราม และเมืองราชบุรี การสาธิตการแปรรูปเมนูอาหารจากข้าวให้ชิมฟรีตลอดงาน เช่น “ข้าวเหนียวเปียกนางร้าย” จากข้าวลืมผัวคลุกเคล้าด้วย เผือก ลำใย และมะพร้าวอ่อน, ซูชิจากข้าว กข43 ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ, โดนัทข้าวหอมมะลิ, ผัดหมี่โคราชจากข้าวเหลืองประทิว, ขนมจีนเส้นสด เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยงยังสามารถเลือกซื้อสินค้าสินค้าเกษตรรวมดาวของดีจังหวัดราชบุรี กว่า 50 ร้าน นำโดยสินค้าข้าวจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง, กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จำหน่ายข้าวสารที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ เช่น กข43, สังข์หยด, มะลิดำ และปทุมธานี 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟางข้าว กระดาษ จาน ชามจาก “กลุ่มนางแก้วเกษตรแปรรูป” ร้านจระเข้หัน/ย่างชื่อดัง เป็นต้น