เพราะพ่อแม่คือ ‘วัคซีน’ ที่ดีที่สุดของลูก” คือความเชื่อที่ทำให้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จับมือกับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) จัดทำโครงการ “วัคซีนพ่อแม่” เพื่ออบรมส่งเสริมองค์ความรู้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กในชุมชนดังกล่าว เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ระยะ 3 เดือน – 5 ปี

โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในชุมชนแออัด ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพ ผ่านความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเร็วๆนี้ โครงการฯ ได้นำร่อง พาคณะพยาบาลจากศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเข้าอบรมพ่อแม่และผู้ปกครองในชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศเป็นที่แรก ในหัวข้อ “ การดูแลเช็ดตัวลูกเมื่อมีไข้สูงและโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาว ” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มักจะถูกละเลย ปฏิบัติอย่างผิดวิธีหรือไม่ใส่ใจ ซึ่งอาจจะส่งผลร้าย ต่ออาการป่วยไข้ของเด็กต่อไปได้

รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการสร้างและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง เช่น เด็กในชุมชนแออัด ที่มักประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพ โดยเรามองว่า ก้าวแรกของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ใช่เพียงความสามารถในการเข้าถึงมาตรการเยียวยา หรือการรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับเด็กและชุมชน โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุด โดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเด็ก การให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องจากบุคลากรที่มีคุณภาพจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางเด็กไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยทาง BDMS จะไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ แต่มีแผนที่จะขยายโครงการไปสู่พ่อแม่และผู้ปกครองในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ไม่ว่าจะอยู่ภายในสภาพแวดล้อมใด ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน”

ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ที่ http://www.fscc.or.th/thai/children.html และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.bdms.co.th/th/our-community