ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง โดยเฉพาะผู้สมัครบางพรรคการเมืองในบางพื้นที่ที่ถูกผ่าฐานเสียง หรือเปลี่ยนแปลงด้วยการรวมพื้นที่ทหารเข้าไปในบางเขตของกรุงเทพมหานคร

นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกกต.กล่าวว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า การแบ่งเขตของกกต.ทั้ง 350 เขตตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 ให้ถือเป็นที่สุด และยืนยันว่ากกต.ดำเนินการโดยยึดหลักของกฎหมายและระเบียบกกต. เป็นหลัก เพราะกกต.ก็กลัวการทำผิดกฎหมายเหมือนกัน

ซึ่งหากย้อนไปดูคำสั่ง คสช.ที่ 16 /2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ข้อ 1 ระบุว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆ ร้องเรียนจำนวนมากว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นไม่หลากหลายครบ ดังนั้น เพื่อให้การแบ่งเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงสมควรผ่อนผันและขยายเวลาให้ กกต.ดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองและความมั่นคงของชาติ หัวหน้า คสช. จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ข้อ 1 ยืดขยายเวลาให้ กกต.แก้ปัญหาเขตเลือกตั้งโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

อีกทั้งหลักเกณฑ์ หรือหัวใจของการแบ่งเขตมีอยู่ 3 ข้อตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะประกาศบังคับใช้ กำหนดว่า

1.การแบ่งเขตแต่ละเขตเลือกตั้งจะต้องมีพื้นที่ติดต่อกัน2.ต้องจัดให้มีจำนวนประชาชนในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน3.ต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ก่อนเลือกตั้งต้องให้เขาทราบว่าอยู่ในเขตไหน จะได้ไปเลือกตั้งได้ถูก

ดังนั้น เมื่อมีทั้งมาตรา 44 คุ้มครอง และเมื่อกกต.เดินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ก็ไม่มีช่องทางใดที่จะท้วงติงได้

สำหรับนักการเมืองที่ไม่มีหัวคะแนนในเขตเลือกตั้งที่มีการแบ่งใหม่ แน่นอนว่าต้องหาเสียงลำบากมากขึ้น แต่ก็ไม่มีทางเลือกมากนัก ที่จะต้องเดินไปบนกระดานที่ตั้งเอาไว้ ทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับนักการเมืองที่จะอยู่รอด

ส่วนกกต.ยังมีงานหินที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้ คือ เรื่องบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากส.ส.แต่ละเขตจะใช้หมายเลขคนละหมายเลขกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีพรรคการเมืองใหม่ลงสนามเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม เราคาดหวังว่า นอกเหนือจากนัยเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองแล้ว เรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งจะส่งผลให้เกิดมิติใหม่ทางการเมือง ได้คะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ และปราศจากการซื้อเสียง