วันที่ 30 พ.ย.61 เจอร์ไฮ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน จัดการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรักในฐิ่นฐาน ปกป้องรักษาทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองให้แก่คนรุ่นหลัง ตลอดจนการอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นชาวเขาเผ่าม้ง จึงได้จัดการแข่งขัน รถล้อเลื่อนไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี “เจอร์ไฮ ฟอร์มูล่าม้ง 2018” ต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 ณ ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเงินรางวัลในครั้งนี้มูลค่ารวม 270,000 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุน ให้เกิดการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีพีเอฟ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ ซีพี เอเอ บีเคพี ซีพีคอนซูเมอร์ เชสเตอร์ ไก่ย่างห้าดาว และซีพีเมจิ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ให้กับกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โรงเรียน และชมรมการท่องเที่ยว ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ จำหน่ายภายในงานอีกด้วย

เส้นทางการแข่งขันครั้งนี้เป็นทางลงเขาและโค้งที่ลาดชัน มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ได้รับความสนใจจากผู้เข้าแข่งขันชาวเขาเผ่าม้ง ประมาณ 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง 13 หมู่บ้าน โดยจับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แข่งแบบประกบคู่แพ้คัดออก กระทั่งได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่กัน จนเหลือคู่ชิงชนะเลิศ และใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ

นายจีรศักดิ์ เตชะเลิศพนา ผู้ดูแลจุดให้บริการรถล้อเลื่อน ม่อนแจ่ม กล่าวว่า ในปีนี้ได้ปรับพื้นที่สนามการแข่งขัน ตั้งแต่ด้านบนลงมาสู่ด้านล่าง และเตรียมอุปกรณ์รอบสนามเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นของผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่มารับชมการแข่งขัน โดยในปีนี้มีคนท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นักกีฬาผู้สมัครมาร่วมแข่งมีการเตรียมความพร้อม ทั้งตัวรถและตัวนักกีฬาเอง คาดว่าปีนี้ความสนุก ตื่นเต้นกับการแข่งขันความเร็วรถล้อเลื่อนไม้ต้องมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

ด้าน นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่า แชมป์เก่าเมื่อปี 2560 กล่าวว่า หมู่บ้านหนองหอยเก่าได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันและได้นำเงินรางวัลจากปีที่แล้วไปพัฒนาสร้างศาลาป่าช้า เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สร้างห้องน้ำสาธารณะ และจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารภายในชุมชน นับเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อชุมชนดังวัตถุประสงค์ที่เจอร์ไฮ ผู้จัดการแข่งขันได้ตั้งไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ ขณะเดียวกันเจอร์ไฮ ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าม้งดังกล่าว เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เจอร์ไฮมุ่งสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี