รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สกลนคร เปิดแปลงสาธิตปลูกข้าวโพดหลังทำนา ย้ำผู้บริหาร 12 หน่วยเกาะติดพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่เริ่มปลูกจนขายได้ เล็งปี 61 ขยายพื้นที่ปลูกรอบใหม่

วันนี้ (30 พ.ย.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา พร้อมเปิดแปลงสาธิตเรียนรู้ปลูกข้าวโพด และร่วมหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงในแปลงต้นแบบของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักรกลการเกษตร ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นายกฤษฏา กล่าวว่า โครงการนี้ลดปลูกข้าวนาปรับรอบสอง เพื่อปรับสมดุลการผลิตข้าวกับความต้องการของตลาด และเพิ่มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมกับได้นำหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ระดับอธิบดี จำนวน 14 หน่วยงาน ลงพื้นที่เพื่อพบปะเกษตรกร และรับฟังปัญหาในการทำเกษตร สำหรับจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการฯ โดยกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเกษตรกรระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,378 ราย พื้นที่ 24,459 ไร่

"วันนี้การขับเคลื่อนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ต้องลงพื้นที่ทั้งหมด ยืนยันว่าหากปลูกข้าวโพดตามโครงการแล้ว จะมีผู้มารับซื้อแน่นอน ยังได้รับการประกันภัยพืชผลรัฐจ่ายเบี้ยประกัน 65 บาท/ไร่ ซึ่งจะได้รับชดเชยหากปลูกข้าวโพดแล้วประสบปัญหาภัยพิบัต จำนวน 1,500 บาท/ไร่ ทั้งนี้ยังได้เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ที่จ่ายค่าชดเชย 1,113 บาท/ไร่ ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ แนะนำให้เกษตรกรปลูกหรือเลี้ยงอะไร จะต้องขายได้ และได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเอกชนอย่างดี เมื่อประสบความสำเร็จจะขยายผลพื้นที่เพิ่มพื้นที่เป้าหมายปีหน้า" นายกฤษฎา กล่าว