ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดใน โครงการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร เงื่อนไข กติกา ได้ที่ www.chulabook.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9893-5