นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) (ที่ 4 จากซ้าย ) เป็นตัวแทนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในนาม NSC Thailand เข้าร่วมการประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน IAF/ILAC Joint Annual Meetings 2018 และประชุมคณะทำงานด้านการรับรองบุคลากร IAF WG on Persons Certification ISO/IEC17024 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 192 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและนำมาพัฒนาระบบการรับรองบุคลากรในประเทศไทยให้เป็นสากลตามแนวทางที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น การประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการทดสอบสมรรถนะฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างมาตรฐานการประเมินสมรรถนะที่สอดคล้องตาม ISO/IEC17024 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน