ทีมปฏิบัติการพิเศษปศุสัตว์ ลุยจ.นครปฐม จับโรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง ลักลอบฆ่าสัตว์วันโกน และไม่แจ้งการฆ่า เปรียบเทียบปรับรวมกว่าสองแสนบาท"

วันนี้ (30 พ.ย.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปราบผู้กระทำผิดกฎหมายกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์นครปฐมเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ตามข้อร้องเรียนในพื้นที่อำเภอดอนตูมและอ.เมือง จ.นครปฐม ทั้งนี้ เป็นการเข้าตรวจตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์(สุกร) พบการกระทําผิดตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2 แห่ง ซึ่งมีความผิด ตามมาตรา 14(4) ฆ่าสัตว์ไม่ตรงตามวันและเวลาเปิดปิดโรงฆ่าสัตว์(วันโกน) มีโทษตามมาตรา58 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 31 วรรค1 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ มีอัตราโทษตามมาตรา 60 ปรับตามรายตัวตัวละ 20,000 บาท

โรงฆ่าแห่งที่ 1 เปรียบเทียบปรับ 75,000 บาท และโรงฆ่าแห่งที่ 2 เปรียบเทียบปรับ 125,000 บาท อีกทั้งตรวจสารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะสุกรในโรงฆ่าสุกรไม่พบสารเร่งเนื้อแดงทุกตัวอย่าง ได้ให้ผู้กระทำผิดไปชำระค่าปรับที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ภายใน 15 วัน หากไม่ไปชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดจะส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที