"กฤษฏา” เพลียจิตหลังทุ่มเทลุยทำงานหนัก ช่วยเกษตรกรหายจน แต่เจอบางหน่วยงานเกียร์ว่าง จ่อเปลี่ยนตัวผู้บริหารช่วงปลายปี

วันนี้ (29 พ.ย.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งไลน์ด่วนถึงผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีใจความว่า "ปัจจุบันผมทำทุกอย่างและบางครั้งก็คิดวิธีการพร้อมทั้งศึกษาดูรายละเอียดให้พวกเราทุกอย่างแล้ว จึงขอความกรุณาพวกเราให้ตั้งใจทำงานทุ่มเททำงานอย่างจริงจังด้วยเพื่อเอาชนะความยากลำบากทั้งปวงให้ได้เพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการกระทรวงเกษตรฯประการสำคัญเพื่อให้เกษตรกรไทยซึ่งก็คือประชาชนพ้นทุกข์พ้นความยากลำบากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าเป็นภารกิจและหน้าที่ของพวกเรา"

แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงสองสามเดือนมานี้ นายกฤษฏา มีอาการเครียดอย่างสูง จากการถูกโจมตีแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรล่าช้า ทั้งๆ ที่ผ่านมาได้สั่งงานทุกวันในการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดหามาตรการรับมือก่อนเกิดปัญหา สั่งงานพร้อมคิดแนวทางปฏิบัติทำงานในพื้นที่ให้กับข้าราชการ จนดึกดื่นในแต่ละวันได้นอนน้อยมาก ต้องมาติดตามสั่งงานแม้ไปต่างประเทศ

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต้องเจรจากับหน่วยงานนอกกระทรวง พร้อมวางแนวทางในทุกเรื่องทั้งวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงกำชับให้ผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ ติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิด ในทุกปัญหา แต่การตอบสนองของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยังไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น บางหน่วยงานไม่ตอบสนองการสั่งงาน เรียกว่าเกียร์ว่างเพราะใกล้เลือกตั้ง ซี่งรมว.เกษตรฯจึงจะทบทวนการทำงานของหน่วยงานอาจมีการโยกย้ายผู้บริหารช่วงปลายปี"แหล่งข่าว กล่าว