“กฤษฏา” นั่งหัวโต๊ะประชุม กยน. ผ่าน 3 มติรวดเดียวทั้งจ่ายเงินช่วยสวนยาง 1.8 พันต่อไร่รายละไม่เกิน 15 ไร่ สั่ง อปท. ทั้งประเทศทำถนนลาดยางพารา อย่างน้อยตำบลละ 1 กม.เร่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ หางบหนุนสหกรณ์แปรรูปยางส่งออก พร้อมดันมาตรการลดพื้นที่ปลูกยางไม่เหมาะสม4ล้านไร่ พร้อมตั้งคณะทำงานหาพืชอื่นปรับเปลี่ยนสวนยาง ยันทุกแนวทางทำให้ราคายางขึ้นแน่นอน เป็นของขวัญปีใหม่ชาวสวนยางทั่วประเทศ

วันที่ 29 พ.ย.61 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนย. มอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานแทนว่า กนย. มีมติเห็นชอบ3 โครงการ 1.โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1.8 พันบาท รายละ ไม่เกิน15 ไร่ จำนวนกว่า 1.3 ล้านราย โดยเจ้าของสวนยางจำนวนกว่า 9 แสนรายๆละ ได้ 1.1 พันบาทและคนกรีดยางกว่า 3 แสนรายๆละ 700 บาท 2.สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศประมาณ 8 หมื่นแห่ง ทำถนนลาดยางผสมซีเมนต์ อย่างน้อยหมู่บ้านและตำบลละ 1 กิโลเมตร และ3.ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรวจรวบรวมสมาชิกเกษตรกรสวนยาง ตั้งกลุ่มแปรรูปเพื่อการส่งออก ขณะนี้สำรวจเบื้องต้นมีอย่างน้อย 8 กลุ่ม ที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จอยู่แล้ว เช่น สหกรณ์ชาวสวนยางอ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สามารถขึ้นเป็นเจ้าใหญ่ทำการแปรรูยางแท่งส่งออกตลาดต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตล้อยางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขอให้สหกรณ์สวนยางที่มีความพร้อมมีศักยภาพนำโมเดลนี้มาทำโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปคัดเลือกสหกรณ์ในพื้นที่ที่มีความสนใจเข้ามาดำเนินโครงการโดยเร็วและกรมเร่งหางบสนันสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะเชิญบริษัทผลิตล้อยางรถยนต์ทั้งของไทยและต่างประเทศที่มีโรงงานในไทย มาประชุมเพื่อขอความร่วมมือในการรับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกรโดยตรง ให้เพิ่มปริมาณรับซื้อมากขึ้นโดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่ลงทุนเขตระเบียบเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก(อีอีซี)

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืน ต้องลดพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมมีประมาณ 4 ล้านไร่ โดยตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาดูแลอย่างเป็นรูปธรรมและใกล้ชิดกับเกษตรกร ในการหาเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจปรับเปลี่ยนสวนยาง ทั้งกยท.กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดทำแผนส่งเสริมปลูกพืชอื่นทดแทนยาง หรือปลูกแซมในสวนยางที่มีอายุ 25 ปี หรือเกิน15ปีที่ต้นโทรมให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุน ซึ่งได้สั่งการให้ทำแผนให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ว่าพืชชนิดใดที่จะนำมาทดแทนยางและมีผลตอบแทนสูง สิ่งสำคัญต้องมีตลาดรองรับ เพื่อเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ

“อปท.แสดงความจำนงร่วมโครงการทำถนนลาดยางพาราผสมซีเมนต์ ได้แจ้ง เบื้องต้นอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กม. ตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลโครงการทำถนนยางพารา ขึ้นที่กระทรวงเกษตรฯ สรุปรายงานความคืบหน้าทุกวันพฤหัส มั่นใจว่าถ้าดำเนินการทั้งหมดนี้ราคายางต้องปรับตัวขึ้นแน่นอน ซึ่งประสานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ให้จัดทำแผนผังโครงสร้างถนนยางพาราทั้งแบบแอสฟัสติก และพาราซอยซีเมนท์ รับรองโดยวิศวะกรกรมทางหลวงชนบท จะทำให้อบต.ต่างๆสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว โดยแบบเสร็จก่อนวันที่ 10ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ชับกยท.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ ให้ทุ่มเททำงานโดยดำเนินการโครงการต่างๆให้เห็นผลสำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสวนยางออกจากฝันร้ายราคายางตกต่ำที่มีมาต่อเนื่องเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวสวนยาง”นายกฤษฏา กล่าว