นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2561 รัฐบาลเห็นสมควรจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสสำคัญทั้ง 3 วาระ ได้แก่ การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561

โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม ในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 500 รูป รับบิณฑบาต จัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชน ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

นางพัชราภรณ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงค่ำ จัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ท้องสนามหลวง ส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองขณะทำกิจกรรม สำหรับในส่วนรัฐบาล กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ณ ริมคลองเปรมประชากร

สำหรับอีก 76 จังหวัด ผู้ว่าฯพร้อมชุมชนริมลำคลองลำน้ำเป้าหมาย จะเดินรณรงค์พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเดินรณรงค์ด้วย รัฐบาลจึงขอเชิญชวนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่วมกันจัดกิจกรรม ขณะที่ในต่างประเทศ รัฐบาลมอบหมายให้เอกอัครราชทูต และกงสุลไทย พิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม