สยยท.เตรียมค้านมติครม.จ่ายชดเชยยางไร่ละ 1,800 กลางที่ประชุมกนย.พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าวถึงกรณีครม.มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราไร่ละ 1,800 บาทไม่เกินรายละ 15 ไร่ว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นของรมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสยยท. เคยให้ความเห็นไปแล้วว่าชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากวงเงินดังกล่าวจะได้แต่เฉพาะชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดประมาณ 1.3 ล้านครอบครัว ขณะที่ชาวสวนยางอีก 8 ล้านกว่าครอบครัวไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อชาวสวนด้วยกันเอง ทั้งที่ชาวสวนประมาณ 10 ล้านครอบครัวต้องจ่ายเงินค่าทำเนียมการส่งออกยางพารากิโลกรัมละ 2 บาทเท่ากัน

“การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการตำน้ำพริกละลายแม้น้ำ เพราะเคยแก้มาแล้วแต่ไม่สามารถทำให้ราคายางดีขึ้น ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่รมว.จะเป็นประธานในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ผมจะคัดค้านมติครม.ดังกล่าว และจะเสนอให้รัฐบาลเร่งผลิตถนนยางพารา ซอยซีเมนต์ เพื่อนำยางออกจากตลาด ซึ่งจะทำให้ราคายางดีดตัวขึ้นทั้งระบบ และเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด เพราะชาวสวนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน”นายอุทัย กล่าว
//////////////