"กฤษฏา” เร่งอปท.ประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จับมือทำถนนยางทุกชุมชน ชูโมเดลปลูกโกโก้ทดแทนยางพาราระบุตลาดในประเทศและตลาดโลกต้องการมาก ชี้เป็นพืชที่มีราคาสูง ทางรอดเกษตรกรสวนยาง

วันนี้ (28 พ.ย.61) นายกฤษฏา บุญราช ร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับพื้นที่สำรวจตรวจสอบ การใช้ยางพารา ตามแนวทางสนับสนุนการใช้ยางภาครัฐนั้น ขณะนี้มีหลายจังหวัดเริ่มดำเนินการทำถนนยางพารา อาทิ เกษตรจังหวัดเลย ได้ตรวจสอบและรายงานให้ทราบว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นพค.23 ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทาง para rubber polymer soil cement ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 7 เส้นทาง งบประมาณปี 2561 /กันเหลื่อมปี 62 ในสูตร ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรัง para rubber polymer cement ถนนลงลูกรังหนา 10 ซม. จะใช้น้ำยาง Pre-blended 2.10 กก./ตร.ม. และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ประเภทงานโครงสร้าง) 14.20 กก./ตร.ม.

นายกฤษฎา กล่าวว่า จากรายงานแสดงให้เห็นว่า การใช้แนวทางน้ำยางสด ร่วมกับปูนซีเมนส์ปอร์แลนด์ ในการปรับปรุงผิวจราจร ซึ่งทำโดยหน่วย นพค เอง นั้นขั้นตอนอาจไม่ซับซ้อน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ใดมีเครื่องจักร เครื่องมือ บวกกับการสนับสนุนจากหน่วยทหาร หรือหน่วยที่มีรถบรรทุกน้ำ ปรับปรุงให้ใส่น้ำยางสดได้ ก็จะสามารถใช้น้ำยางสดมาเป็นผสมในปรับปรุงผิวจราจรได้ จากในภาพเป็นถนนที่ปรับปรุง 2 แห่ง คือ บ้านศรีชมชื่น ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย และ บ้านน้ำพร ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งคณะศึกษาวิจัยอย่างรอบด้านถึงผลตอบแทนจากการปลูกโกโก้ทดแทนยางพารา หรือปลูกแซมยาง และการวางแผนผลิตโกโก้ทดแทนการทำสวนยางพารา มีอายุเกิน25 ปีหรือให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุน เพราะตลาดในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการโกโก้มากขึ้น รวมทั้งมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพืชอื่น เป็นแนวการปฎิรูปภาคการเกษตรที่กษ.ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่นโครงการข้าวครบวรจร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังฤดูการทำนา เป็นต้น

"หากผลการศึกษาปรากฎว่าพื้นที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกและผลิตโกโก้รวมทั้งให้ผลตอบแทนคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วให้เร่งรัดจัดทำแผนการผลิตโกโก้ทั้งนี้อาจใช้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา มาใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการผลิตโกโก้ในครั้งนี้ก็ได้"นายกฤษฏา กล่าว

ทั้งนี้ประเทศไทยซึ่งโกโก้ที่ปลูกในประเทศ มีรสชาติความอร่อยไม่แพ้ชาติอื่นๆ เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีข่าวช็อกโกแลตยี่ห้อไทย "ภราดัย" ไปคว้ารางวัลระดับโลกมาถึง 2 รางวัล สำหรับช็อกโกแลตที่ทำมาจากโกโก้ไทย โดยช็อกโกแลตนม 58% จากนครศรีธรรมราช ได้รางวัลระดับเหรียญเงินในหมวดช็อกโกแลตนมที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์โกโก้เกิน 50% ที่ผลิตด้วยโกโก้จากแหล่งเดียว และ รางวัลพิเศษเหรียญทอง สำหรับช็อกโกแลตจากประเทศที่ปลูกเอง