ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ผู้นำด้านท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้นำภาคเอกชน จังหวัดตาก และประชาชนในพื้นที่ ขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งรัฐบาล และ คสช. ได้เริ่มแผนดำเนินการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ด้วยเมกะโปร์เจ๊กส์โครงการ การขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด พร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือเส้นทางด่วน หรือเส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway สายตาก-แม่สอด

โดยได้เร่งดำเนินการ ออกแบบและศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment – EIA ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562- 2569 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ปัจจุบันนั้นกรมทางหลวง ได้ทำการปรับปรุงขยายช่องทางจราจร ทางหลวง หมายเลข 12 ช่วงสาย ตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ตลอดสาย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณ์แบบ ในปี 2563 พร้อมทั้งการศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่บริเวณ ดอยรวก ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ โครงการขุดเจาะอุโมงค์ สายตาก-แม่สอด - พร้อม เส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway นั้นคาดว่าในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้ดำเนินการศึกษาเส้นทางรถไฟ ควบคู่กัน ซึ่งจะมีโครงการเชื่อมเส้นทางรถไฟ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ควบคู่กับโครงการขุดเจาะอุโมงค์ สายตาก-แม่สอด - พร้อม เส้นทาง โทลล์เวย์-Tollway สร้างนครแม่สอด เมืองหน้าด่านเศรษฐกิจชั้นนำ ชายแดนไทย=เมียนมาร์ บนเส้นทาง East-West Economic Corridor - EWEC - เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก EWEC... แม่สอดโทลล์เวย์