บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ใต้ โซนพระราม 2-สมุทรสาคร และโซนภาคตะวันออก ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแบ่งปันสิ่งของเพื่อน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล อาทิ อุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาว รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ ผ่าน กิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) เพื่อร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของสิ่งของ อุปกรณ์ และการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดต่างๆ โดยในครั้งนี้ทางดี-แลนด์ กรุ๊ป เตรียมเข้าไปให้ความช่วยเหลือนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคมนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมส่งของบริจาคได้ที่ บริษัทดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 99/10-11 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400 โดยเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1793 ต่อ 2