ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงตี 4 จำเป็นต้องซ่อมประตูน้ำ กระทบพื้นที่ถ.ประชาธิปก อรุณอมรินทร์ อิสรภาพ พระเจ้าตากส เจริญนคร รัชดา-ท่าพระ เทอดไท เพชรเกษม

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องซ่อมประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณวงเวียนใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันเสาร์ที่ 24 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนประชาธิปก ถนนเทศบาลสาย 2 ถนนอินทรพิทักษ์ ถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนเชียงใหม่ ถนนท่าดินแดง ถนนเจริญรัถ
ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่โรงเรียนศึกษานารี ถึงคลองบางกอกใหญ่
ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่แยกตัดถนนวังเดิม ถึงแยกลาดหญ้า
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ ถึงแยกมไหสวรรย์
ถนนเจริญนคร ตั้งแต่แยกคลองสาน ถึงแยกบุคคโล
ถนนรัชดา-ท่าพระ ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ ถึงแยกมไหสวรรย์
ถนนเทอดไท ตั้งแต่ถนนอินทรพิทักษ์ ถึงถนนวุฒากาศ
ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 4 ถึงคลองบางกอกใหญ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android