บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ผู้นำในด้านโครงข่ายดิจิทัลและไอโอที และผู้พัฒนาบริการอัจฉริยะ(Smart Service) ภายใต้ชื่อ LoRa IoT by CAT ซึ่งมีภาครัฐและภาคเกษตรกรรม ได้เริ่มนำมาใช้งานสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆที่ได้ผลดี อย่างเช่น โรงเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ตำบลศาลาลอย จังหวัดอยุธยา ที่บ่มเพราะพันธุ์เห็ด “ภูฏาน” ได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำ

ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล หรือ ดร.เสือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดเผยว่า CAT ได้เร่งขยายโครงข่าย LoRaWAN อย่างเต็มที่ พร้อมกับเปิดให้บริการ LoRa IoT by CAT แล้วใน 26 จังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สระบุรี,ชลบุรี, ระยอง, เชียงใหม่, นครราชสีมา, อุดรธานี, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี ฯลฯ โดยจะขยายโครงข่าย LoRaWAN ต่อเนื่อง และคาดว่าจะติดตั้งได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้

สำหรับการบริการ LoRa IoT by CAT ขณะนี้ได้มีการพัฒนาเป็นโซลูชันบริการอัจฉริยะให้ลูกค้าได้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถพัฒนาบริการได้ตรงตามความต้องการลูกค้า พร้อมกับมุ่งเน้นให้เกิดการขยายการใช้งานที่เป็นรูปธรรม โดย CAT ได้จับมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร และสมาคมวิชาชีพในการร่วมกันพัฒนานำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์บนเครือข่าย LoRaWAN ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล โดยใช้พลังงานต่ำเหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things รองรับงานพัฒนา Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการใช้งานในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามมีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น ระบบเปิดปิดอุปกรณ์รดน้ำ, โครงการจัดสร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดน่าน ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ ครอบคลุมทั่วจังหวัดและรายงานผลแบบ Near Real Time ผ่านทาง Web Application เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น สำหรับการใช้งานของกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากอีกหลาย ๆ โครงการที่ CAT ได้จับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพร้อมที่จะเปิดรับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่สนใจ เข้ามาร่วมพัฒนาและต่อยอดการใช้งาน IoT บนโครงข่าย LoRaWAN”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร นำทีมอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย ดร.สุรชัย กองแก้ว และ ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี กล่าวถึงการเลือกนำโครงข่าย LoRaWAN มาใช้ในการ อำนวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร ว่า ปกติทำงานในด้านการวิทยากรให้ความรู้ และนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้พบว่าโครงข่าย LoRaWAN มีคุณสมบัติเหมาะต่อการนำมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย โดยส่งคลื่นความถี่ได้ไกล แต่ใช้พลังงานที่ต่ำ จึงได้ร่วมมือกับ CAT เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ IoT ที่จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างระบบควบคุมจัดการผ่านสมาร์ตโฟนที่สอดคล้องกับความสะดวกของเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานผ่านไลน์เอพีไอ เพื่อให้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ง่าย นอกจากนี้เกษตรกรที่ต้องการขยายการผลิต พอมีการขยายโรงเรือนเพิ่มมากขึ้น ใช้พื้นที่มากขึ้น ปัญหาเดิมคือการใช้ WiFi ไม่สามารถครอบคลุมได้ ขณะที่การนำระบบ IoT มาใช้กับโครงข่าย LoRaWAN ที่ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 15 กิโลเมตร จึงตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นายพันธกานต์ ปทุมวัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ อำเภอท่าเรือ จังหวัดอยุธยา กล่าวว่า ในปี 2561 มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นกลุ่มช่วยเหลือ “เกษตร สตาร์ตอัป” ก็ได้รับโครงการ 901 มา คณะอาจารย์ก็มาช่วยติดตั้งระบบให้ โดยใช้โครงข่าย LoRaWAN เข้ามาช่วยในการดูแลฟาร์มเห็ด ซึ่งมีอุปกรณ์ IoT หลายๆ ชิ้นมาใช้งาน ช่วยให้การทำฟาร์มเห็ดเป็นระบบมากขึ้น ผลผลิตก็ออกมาดีกว่าเดิมเท่าตัว นับว่าโครงข่าย LoRaWAN มีประโยชน์ และตอบโจทย์ได้อย่างมาก มีเวลาทำงานเพิ่มขึ้น และสะดวกมากเพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราสามารถดูแลฟาร์มเห็นได้จากทุกๆที่ผ่านสมาร์ตโฟน โดยค่าใช้จ่ายทั้งด้านแรงงานและด้านอุปกรณ์ที่ไม่สูง แต่ให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง

ดร.ณัฏฐวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับฟาร์มเพาะเห็นเศรษฐกิจดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสมาร์ตฟาร์มที่นำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และโครงข่าย LoRaWAN มาปรับใช้ร่วมกัน เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลังจากนี้ CAT จะยังเดินหน้าร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศในสถานีตรวจวัดอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้กับประชาชนทั่วไป ตามแนวคิดที่จะสร้างให้กรุงเทพฯ กลายเป็นสมาร์ตซิตี้นั่นเอง โดย CAT พยายามที่จะขยายโครงข่าย LoRaWAN ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเร็วที่สุด เพื่อรองรับการใช้งานที่คาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี มีแนวโน้มในการเพิ่มอุปกรณ์ IoT บนโลก อีกหลายหมื่นล้านชิ้น