วันที่ 20 พฤศจิกายน 256 1 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในงานแถลงข่าว "ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2561" โดยบูรณาการหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ สื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ, ดร.นายแพทย์สุรเดช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, นางวัชรี คงธนบุรี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังวัฒนธรรม, นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้าสำนักงานป้องันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ, พ.ต.ท.สุคิด ขจรเพ็ชร์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองศรีสะเกษ และ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ นักวิชาการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ

ดร ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติกล่าวว่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะจัดงานลอยกระทงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเกาะห้วยน้ำคำ ลอยกระทง งานนี้มีประกวดนางนพมาศ และภายในบริเวณงานได้ร่วมกับ สสส.ขอให้ช่วยกันดูแลให้ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดโฟม เพื่อเป็นการรักษาประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทย และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ช่วยกันรักษาความปลอดภัยจากการงดดื่มสุรายาเมา ทำใจให้สบายและร่วมสนุกสนานในวันลอยกระทงโดยใช้วัสดุที่ทำจากสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย ไม่สร้างภาวะมลพิษขยะ ช่วยกันห้ามปรามมิให้มีการดื่มแอลกอฮอร์ทุกชนิดภายในบริเวณงานหากมีการฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ่วมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และอนุรักษ์ประเพณี สวยงามให้ยั่งยืนสืบไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ : รายงาน