พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระแก้วมรกต ณ วัดน้ำปุ ต.ตากตก อ.บ้านตาก

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 ที่วัดน้ำปุ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก พระสงฆ์และชาวบ้าน ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา โดยประกอบพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐาน ที่วัดน้ำปุ โดยมี คณะสงฆ์ และข้าราชการใน อ.บ้านตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.)ตากตก กำนัน ต.ตากตก ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระแก้วมรกต จำนวนนับคน โดยในส่วนของฝ่ายปกครองนั้นนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก จ.ตาก ได้มอบหมายให้ นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เดินทางเข้าร่วมพิธีในฐานะ ประธานฝ่ายฆราวาส การประกอบพิธีในช่วงค่ำคืนเพราะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำพิธีพุทธาภิเษก