นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยในขณะนี้บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนาน ทำให้น้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น กรมพัฒนาที่ดินจึงแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ทำสารบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน ที่มีทั้งโปรตีนและไขมันเป็นองค์ประกอบ ซึ่งต้องการกำจัดของเหลือทิ้งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งได้เอนไซม์โปรทีเอส ไลเปส และกรดอินทรีย์หลายชนิดอยู่ในน้ำหมักด้วยนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้ โดยนำเศษอาหารจากครัวเรือนมาหมักผสมลงในสารละลายกากน้ำตาล ที่ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ไว้แล้ว ใช้เวลาหมัก 20-30 วัน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วนให้นำสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ขยายเชื้อในกากน้ำตาลที่เจือจางกับน้ำ 1: 10 ใช้เวลาขยายเชื้อ 4 วัน ในระหว่างการหมักให้คนวันละ 1 ครั้ง จุลินทรีย์ย่อยโปรตีนและไขมันจะช่วยย่อยสารอินทรีย์ลดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่าเสียได้ โดยใช้จำนวน 1 ลิตร ในน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ 1 ไร่ ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตรใช้จำนวน 50 ลิตร

ด้าน นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ เขต 11 กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำบางพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่บางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนาน อาจทำให้น้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เกิดมีลูกน้ำและยุงรำคาญ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย ดังนั้นเพื่อช่วยลดปัญหาทางกรมพัฒนาที่ดินเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ช่วยย่อยสลายขยะสด แก้ไขปัญหาและดับกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสีย อย่างไรก็ตาม หากพบว่าหลังฉีดลงไปแล้วยังไม่ดีขึ้นก็จะทำการฉีดลงไปอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ สถานีฯจะทำการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งน้ำขังต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังน้ำลด เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคภัยต่างๆ เช่น โรคฉี่หนู โรคบาดทะยัก โรคน้ำกัดเท้า โรคทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไข้เลือดออกจากการระบาดของยุงลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1–12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0 2941 1565 หรือ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0 2579 8515