วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2561)นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางรัตนา อนุภาสนันท์ นายธานินทร์ ผะเอม คุณอวยชัย คูหากาญจน์ กรรมการธนาคาร นายยรรยง ลิขิตเจริญ นายสมภพ เตชเสนสกุล ที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านหลังใหม่ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยสนับสนุนเงินจำนวน 263,854.- บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังร่วมกันปูพื้นอิฐบล็อคและปลูกต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่นน่าอยู่

ทั้งนี้ธอส. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของธนาคารที่ต้องการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ของธนาคาร และกลยุทธ์ I AM GHB ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน