สอศ.จับมือ เอ.พี. ฮอนด้า" จัดแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีม “นายฮ้อยทมิฬ” วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คว้าชัยชนะเป็นแชมป์การแข่งขันด้วยค่าสถิติประหยัดน้ำมันและความเร็ว 1,792.8710 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.3100 กม./ชม. พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ทีมทุ่งหลวง1 จังหวัดปทุมธานี ด้วยค่าสถิติประหยัดน้ำมันและความเร็ว 1,125.4410 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 31.4430 กม./ชม. เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขัน The 39th Honda Soichiro Cup Honda Eco Mileage Challenge 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากจากทั่วทุกจังหวัด กว่า 500 ทีม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษาในด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เพื่อที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ หลักสูตร การจัดการเรียนการ และการประเมินผล รวมไปถึงการสร้างเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพร่วมกัน โดยร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง มีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ได้ต่อยอดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนผสานความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงาน ก้าวสู่ภาคปฏิบัติบนสนามแข่งขันที่มีมาตรฐาน นับเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ล้ำค่าเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ด้านดร. อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ภายใต้โครงการ “เอ.พี. ฮอนด้าจุดพลังฝัน” มีความตั้งใจสร้างเยาวชนไทย สู่การเป็นเยาวชนคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเอง บนความท้าทายที่ว่า “น้ำมันหนึ่งลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน” ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซน์รถตามหลักอากาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนาม ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต

สำหรับผลการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ มีดังนี้
ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนายฮ้อยทมิฬ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ. สกลนคร ค่าสถิติประหยัดน้ำมันและความเร็ว 1,792.8710 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.3100 กม./ชม. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมPanjavidhya วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม ทุ่งหลวง1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ทีม จังหวัดปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ 1ด้วยค่าสถิติ 1,125.4410 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 31.4430 กม./ชม

ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตะโกราย1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา. จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จ.นครราชสีมา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Mechanical Salaya1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

ประเภทรถประดิษฐ์ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Infernal Deva ร้านซ้งบริการ จังหวัดนครปฐม และประเภทรถตลาด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมราโพเรซซิ่งทีม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จ.ตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมยอดดอย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ.เชียงราย และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม AITC Racing วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยผลการแข่งขันมีข้อกำหนดคือ ประเภทรถประดิษฐ์ คือ ประเภทรถแข่งที่ทีมแข่งจะต้องประดิษฐ์ตัวถังขึ้นเองทั้งหมด พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุน ซึ่งในประเภทรถรถประดิษฐ์นี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามสถานศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และ ระดับประชาชนทั่วไป

ส่วนประเภทรถตลาด เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110i ฮอนด้าซีแซดไอ และ ฮอนด้าดรีม110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำความเร็วในสนามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 กม./ชม และกำหนดจำนวนรอบสำหรับรถประดิษฐ์ที่ 4 รอบ และ 2 รอบสำหรับรถตลาด ซึ่งระยะทางรวมของสนามต่อรอบอยู่ที่ 4.554 กิโลเมตร สำหรับการวัดค่าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง จะคำนวณจากน้ำหนักของน้ำมันที่ใช้ไปในระหว่างการแข่งขัน ทีมที่มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะ และรถทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการโดยละเอียด