เกษตรฯ ขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพด 39 จว. ชาวนากว่าแสนราย แห่เข้าโครงการทะลุ 1 ล้านไร่แล้ว ระบุแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง61/62 ข้าวนาปรัง 11.6 ล้านไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.5 ล้านไร่ พืชไร่พืชผักอื่นๆ 2 ล้านไร่

วันนี้ (13 พ.ย.61) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปีว่า มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เหมาะสมใน 33 จังหวัดเพื่อต้องการให้เกษตรกรหยุดปลูกข้าวนาปรังรอบ2และรอบ3 ในเขตชลประทานและนอกเขต เพื่อลดปริมาณข้าวล้นตลาดทำราคาตกต่ำ รวมทั้งแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ดึงพื้นที่ปลูกข้าวโพดบุกรุกป่าลงมาปลูกในพื้นที่นา ซึ่งมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกระหว่างเดือนพ.ย.61 ถึง เม.ย. 62 เช่นจังหวัด กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี นครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกศ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี และปราจีนบุรี ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรในภาคอีสานต้องการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมจากการสำรวจพบว่ามีอีก 6 จังหวัดที่มีพื้นที่มีสภาพดิน-น้ำเหมาะสม เช่น เลย อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร เชียงใหม่ บึงกาฬ รวมกว่า 5 หมื่นไร่

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุด มีเกษตรกรแสดงความจำนงร่วมโครงการ 114, 775 ราย จำนวน 158,045 แปลง พื้นที่ 1,000,111.75 ไร่ และได้สมัครร่วมโครงการแล้ว 50,092 ราย จำนวน 88,094 แปลง พื้นที่ 474,907.25 ไร่ ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทำสัญญาจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรที่จุดรับสมัคร และสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าให้ความรู้เกษตรกรอย่างใกล้ชิดจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 1.2-1.5 พันกก.ต่อไร่ ส่วนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมตั้งจุดรับซื้อทุกอำเภอเพื่อซื้อผลผลิตข้าวโพดทุกเมล็ดจนสิ้นสุดโครงการ

นายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี2561/62 แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน ข้าวนาปรังปี 61/62 ประมาณ 8.3 ล้านไร่ ซึ่งได้มีการปรับลดพื้นที่ลงจากปี 60/61 จำนวน 4.5 แสนไร่ พืชไร่พืชผักอื่นๆ 6 แสนไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1.7 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน 5.6 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังปี 61/62 จำนวน 3.3 ล้านไร่ พืชไร่พืชผักอื่นๆ 1.4 ล้านไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 แสนไร่ ซึ่งมีแผนมาตรการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางแก้ไขปัญหา เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ติดตามแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จะเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วันที่ 19 พ.ย.นี้