“กฤษฏา” ฟุ้งดันราคาไข่ไก่ขยับขึ้นแล้ว 2.50-2.80 บาทต่อฟอง เร่งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอีก 1 ล้านตัวในเดือนนี้ เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ที่ล้นตลาด 1 ล้านฟอง

วันนี้ (13 พ.ย.61) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการดึงราคาไข่ไก่ให้ปรับตัวสูงขึ้นว่า จากที่ได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ เอกชนผู้ผลิตรายใหญ่ ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมารับซื้อไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับสูงขึ้นจาก 2.30 บาทเป็น 2.50 บาท ล่าสุดกรมปศุสัตว์รายงานว่า จะเร่งปลดแม่ไก่ยืนกรงอายุไม่เกิน 72 สัปดาห์ 1 ล้านตัวภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งจะทำให้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ไข่ไก่จะออกสู่ตลาดน้อยลงประมาณวันละ 1 ล้านฟอง ซึ่งทางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนบ.ซีพีเอฟ บ. เบทาโกร บ.แสงทอง บ.ไทยเอก บ.เกษมชัยฟาร์ม และหจก.ร่วมมิตรฟาร์‪ม ซึ่งมาประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์และกรมการค้าภายในมีมติร่วมกัน รวมทั้งจะเข้มงวดปลดพ่อแม่พันธุ์ที่อายุ 72 สัปดาห์ตามมติคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) สำหรับมาตรการระยะยาวได้กำหนดแผนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในปี 2562 ไม่เกิน 5 แสนตัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับกรมการค้าภายในรับดำเนินการเก็บไข่เข้าห้องเย็นจำนวน 60 ล้านฟอง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นสินเชื่อ 140 ล้านบาท เพิ่มการส่งออกไข่ไก่อีก 60 ล้านฟองซึ่งเป็นการขายที่ต่ำกว่าทุน รวมค่าใช้จ่าย 30 ล้านบาท โดยภาคเอกชนรับผิดชอบ 15 ล้านบาทและกรมการค้าภายในสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 15 ล้านบาท รวมทั้งทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อขายไข่ไก่ใน 20 จังหวัด จำนวน 10 ล้านฟอง ทั้งนี้เพื่อจะลดปริมาณไข่ไก่ที่ตกค้างสะสมจากช่วงกินเจและปิดภาคเรียน

นายกฤษฎา กล่าวว่า มาตรการที่ทำทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะทำให้ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นอีก โดยมีเป้าหมายไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คำนวณไว้เฉลี่ยฟองละ 2.80 บาท แต่ผู้ประกอบการหลายรายที่บริหารจัดการดีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเฉลี่ยที่ฟองละ 2.40 – 2.50 บาท คาดว่า ภายในไม่กี่วันนี้ราคาไข่ไก่ปรับตัวขึ้นอีก 10 สตางค์ ราคาไข่คละหน้าฟาร์มขายได้ฟองละ 2.60 บาท เกษตรกรจะมีกำไร

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีแนวทางหาตลาดกระจายสินค้าได้แก่ เข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในค่ายทหาร รวมถึงในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้ปัญหาไข่ไก่ซึ่งล้นการบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป และส่งออกอยู่ประมาณวันละ 1 ล้านฟองสามารถแก้ไขได้ ราคาไข่ไก่จะมีเสถียรภาพ พร้อมได้ปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตขนไข่ไก่ข้ามเขต เป็นแบบออนไลน์สามารถอำนวยความสะดวกเกษตรกรได้ทันที