คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชวนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านคือ ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
และ ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล TOYOTA Leasing (Thailand) ในวันที่ 30 พ.ย.61 ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนใจลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ที่ http://www.kmutnbseminar.com