องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิด 9 สวนป่าเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยสวนป่าที่เปิดให้บริการด้านท่องเที่ยว ได้แก่ สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่,สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่,สวนป่าแม่ยาว–แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย,สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก,สวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี, สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี้ อ.อ.ป. ได้เตรียมบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสอากาศหนาว ไม่ว่าจะเป็น บริการด้านบ้านพัก พื้นที่สำหรับกางเต้นท์ รวมไปถึงกิจกรรมนานาชนิด ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้