ปศุสัตว์ นำทีมสนธิกำลังบุกจับห้องเย็นย่านยานนาวา กทม.พบซากหมูแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มากว่า 640 ตัว 1.9 พันกก.มูลค่ากว่า 2.5 แสนบาท เข้าอายัดไว้ทั้งหมดป้องกันนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าไทยคาดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ

วันนี้ (12 พ.ย.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ เข้าตรวจค้นห้องเย็นไม่ทราบชื่อ ในพื้นที่แขวงสวนหลวงและแขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง พบซากสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาเป็นจำนวนมาก โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) โดยพบซากสัตว์ของกลางเป็นซากสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาหรือสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ไม่มีเอกสารหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสุกรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจมีเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสัตว์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการอายัดซากสุกรแช่แข็ง จำนวน 640 ตัว น้ำหนักประมาณ 1,900 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 250,000 บาท ไว้เป็นของกลาง ไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่าปัจจุบันยังมีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ซากสัตว์ดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบจึงทำให้มึความเสี่ยงที่ซากสัตว์นั้นอาจเป็นพาหะของโรคระบาดได้ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศและควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้อำนวยความสะดวกในการอนุญาตนำเข้า และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนที่ต้องการข้อมูล หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ