"กฤษฏา” จ่อเยียวยาชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ โดนฝนทิ้งช่วงทำข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตต่ำ เสนอครม.ช่วยพันธุ์ข้าวปลูกฤดูใหม่ สั่งทุกกรมเร่งวิจัยพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยรักษาแชมป์ส่งออก หลังเจอคู่แข่งเบียดตลาดโลก

วันนี้ (12 พ.ย.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาข้าวหอมมะลิปีนี้มีราคาดีแต่ชาวนาในทุ่งกุลาร้องไห้บางจังหวัดภาคอีสาน ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและร้องเรียนมาว่าจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นส่งผลผลผลิตข้าวได้ปริมาณน้อย ซึ่งในกรณีที่เกิดภัยแล้งรุนแรง ทางจังหวัดจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง แต่หากไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรซึ่งอาจมีปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ไม่เพียงพอไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไป ดังนั้นกรมการข้าวจะสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อเสนอกระทรวงฯ ช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูก แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาของครม. เพื่ออนุมัติงบประมาณ

นายกฤษฏา กล่าวว่า สำหรับข้าวหอมมะลิของไทย ที่ตลาดโลกขยับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แสดงถึงว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมาก ทั้งนี้จะต้องพัฒนาและรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิให้ดียิ่งขึ้น จึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เร่งวิจัยและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าว เช่น กรมการข้าว ให้วิจัยเมล็ดพันธุ์ว่า ยังคงมีลักษณะทางพันธุกรรมตามเดิมหรือไม่ รวมทั้งปรับปรุงให้คุณลักษณะที่ดียิ่งขึ้น และให้กรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิธีการปลูกว่า ทำอย่างไรจะได้ข้าวที่เมล็ดสมบูรณ์และผลผลิตต่อไร่สูงไร่ ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน วิจัยถึงการปลูกข้าวซ้ำๆในพื้นที่เดิมส่งผลให้สูญเสียอาหารธาตุในดินหรือไม่ หากสูญเสียต้องปรับปรุงคุณภาพดินอย่างไร

"ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านได้พัฒนาการปลูกข้าวหอมเพื่อแข่งขันในการส่งออก โดยพื้นที่เพาะปลูกแหล่งใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ผลผลิตซึ่งมาจากพื้นที่ที่มีน้ำพัดพาตะกอนดินมาทับถมเป็นหน้าดินใหม่ตลอด ส่วนทุ่งกุลาร้องไห้เป็นทุ่งนาที่ไม่มีการเปลี่ยนหน้าดิน จึงให้ทุกหน่วยเกี่ยวข้องเร่งนำผลการศึกษาทุกมิติมาพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยให้คงความหอมที่เหมือนกลิ่นใบเตย ความขาวเหมือนดอกมะลิ และความนุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกได้ต่อไป"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว