สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยพระเทพวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพินิต อารยศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว