“กฤษฏา” เผยข่าวดี มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด ระบุกรมประมง เสนอข้อมูลให้ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเพื่อให้ประกาศว่า “ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย” แล้ว ชี้มีหลักฐานครบถ้วนทั้งถิ่นกำเนิดของปลากัดที่อยู่ในสยาม ความเป็นมาสืบทอดทางประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม เด่นชัดเป็นปลานักสู้แดนสยาม

วันนี้ (11 พ.ย.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมประมงส่งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติแล้ว ซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานปรากฏว่า สมัยรัชกาลที่ 1 ออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันกัดปลา ด้านวัฒนธรรม รัชกาลที่ 3 พระราชทานปลากัดทรงเลี้ยงเป็นของขวัญแก่แพทย์ชาวต่างชาติ ทางด้านแหล่งกำเนิด เมื่อ 108 ปีก่อน นักมีนวิทยาได้เก็บตัวอย่างปลากัดไปจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ แล้วตรวจสอบพบว่า ปลากัดที่พบในไทยมีชนิดเดียวซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta Splendens แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาจนมีสีสันและลวดลายหลากหลาย รวมทั้งที่มีการเพาะเลี้ยงในต่างประเทศก็เป็น Species เดียวกับที่พบในไทย จึงมั่นใจว่า เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอในการนำเสนอ ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ทั้งนี้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เตรียมประชุมเรื่องนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน โดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จะไปชี้แจงนำเสนอข้อมูลทุกด้าน หากคณะกรรมการเอกลักษณ์ฯมีมติเห็นด้วย จะนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าครม. เพื่อพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไปคือ การใช้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมารองรับการจัดทำฐานข้อมูลให้หน่วยงานของไทยนำไปใช้อ้างอิง เพื่อคัดค้านการจดสิทธิบัตรในประเทศอื่นได้ เป็นการรักษามรดกอันทรงคุณค่าของไทยไว้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางมาลี แก้วนุช เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด จ.นครปฐม กล่าวว่า ตัวแทนกลุ่มคนรักปลากัดได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประกาศ “ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ” จะส่งผลดีจะเกิดแก่เกษตรกร รวมทั้งสร้างรายได้จากการจำหน่ายเป็นปลาสวยงามเข้าประเทศได้อีกมาก และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำเป็นของที่ระลึก แบบที่ ช้าง สัตว์ประจำชาติชนิดแรกอำนวยประโยชน์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้ประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตท้องถิ่นด้วย

นางมาลี กล่าวว่า มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงปลากัดทั่วประเทศมี 1,500 กว่าราย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเพาะปลากัดขายมาหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยเพาะพันธุ์ให้มีสีสันและลวดลายใหม่ๆ เป็นที่ต้องการของผู้ชื่นชอบปลาสวยงามทั้งในประเทศ รวมทั้งจากทั่วโลกที่สั่งซื้อเข้ามามาก รู้จักกันในชื่อ Siamese Fighting Fish ขณะนี้มีบางประเทศเริ่มเพาะปลากัดเพื่อส่งออกแล้ว แต่ปลากัดที่พัฒนาสายพันธุ์ในไทยยังเป็นที่นิยม เนื่องจากความสวยงาม ที่ชาติอื่นยังทำเทียบเท่าไม่ได้ ดังนั้นกรมประมง จะผลักดันปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ จึงส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นผลดีต่อรายได้และนับเป็นของขวัญปีใหม่ที่สำคัญที่สุดให้กับเกษตรกร