เมื่อวันที่ 10 พ.ย 61 ที่ห้องประชุม สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย นายสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษานายกสมาคม ฯ ได้เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ จะพิจารณามอบรางวัลแก่ "ผู้ปิดทองหลังพระ" ประจำปี 2561 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นทุกๆสองปี เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ และอุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเนื่องยาวนานโดยที่สังคมไม่ทราบมาก่อน คณะกรรมการสมาคมฯ ที่จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะมาจากกรรมการสมาคม ฯ ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ บก ข่าว นสพ. ทีวี และกรรมการที่มาจาก อดีตผู้พิพากษา อดีต อัยการ เพื่อให้รางวัล " ผู้ปิดทองหลังพระ" เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและความเชื่อถือในสังคม ดังที่ทางสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยยึดถือมาโดยตลอด โดยพิธีมอบรางวัล " ผู้ปิดทองหลังพระ" จะมอบในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ณ อาคารวิสัชชนาลัย มหาวิทยาลัยราฏร์ภัช พระนคร หลักสี่ บางเขน โดยจะมีสื่อมวลชน ทีวี นสพ นิตยสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเสนอข่าว