ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อัดคลิปเชิญชวนชาวจีน เที่ยวเมืองไทย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance