สำนักการระบายน้ำ กทม. รายงานเมื่อเวลา 12.00 น. ฝนเล็กน้อย ปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีทั้งหมด และฝั่งพระนครชั้นใน เคลื่อนทิศเหนือ แนวโน้มคงที่

11.00 น. ฝนเล็กน้อยกระจาย จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร อ่าวไทย จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก และบางพื้นที่ กทม.เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่ / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 28.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 76%