9 พ.ย.2651 เวลา ประมาณ 08.00น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมาก เดินทางมาลงคะแนนเลือกผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรักษาการณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียง พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องลงคะแนน และภาพรวม ซึ่งในวันนี้ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงคะแนนแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่า จะทราบผลได้ภายหลังจากที่ปิดลงคะแนนเสียงไปแล้ว