ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในวันนี้ (8 พ.ย.61) และเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ย.61) ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ นั้น สถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่จังหวัดชุมพร หลังเกิดฝนตกหนักกระจายทั้งจังหวัด วัดปริมาณฝนที่บ้านโตนดห้าต้น อ.หลังสวน ได้ 170 มิลลิเมตร(มม.) ที่เทศบาลตำบลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก 148.60 มม. ที่บ้านห้วยใหญ่ อ.สวี 146.50 มม. ที่บ้านหัวเขาท่ากอ อ.หลังสวน 143.50 มม. ที่บ้านรุ่งเรือง อ.ละแม 140.00 มม. ที่บ้านคลองอารักษ์ อ.พะโต๊ะ 119.50 มม. ที่อ.เมืองชุมพร 117.20 มม. และ ที่อบต.เขาไชราช อ.ปะทิว 112.80 มม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าใน คลองต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง อาทิ คลองท่าแซะ สถานี X.64 อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6.08 เมตร,คลองรับร่อ สถานี X.248 อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.67 เมตร,คลองท่าตะเภา สถานี X.158 บ้านวังครก อ.ท่าแซะ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 7.42 เมตร สถานี X.180 สะพานเทศบาล 2 อ.เมืองชุมพร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 เมตร,คลองหลังสวน สถานี x.212 ถนนลูกเสือ อ.หลังสวน ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.94 เมตร

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานชุมพร ได้ควบคุมปริมาณน้ำที่ ประตูระบายน้ำ (ปตร.) ท่าแซะ โดยการชะลอน้ำไม่ให้ระบายลงมาสบทบกับปริมาณน้ำที่คลองรับร่อมากเกินไป พร้อมกับทยอยระบายน้ำผ่าน ปตร.หัววัง ปตร.พนักตัก ปตร.สามแก้ว และปตร.ท่าตะเภา ให้ไหลออกทะเลสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมไม่ให้น้ำล้นคลองท่าตะเภา ที่อาจจะส่งผลต่อตัวเมืองชุมพรได้ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โครงการชลประทานชุมพร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่หมู่ที่ 1 ต.นาทุ่ง 2 เครื่อง และหมู่ที่ 1 ต.นาชะอัง อ.เมือง 1 เครื่อง พร้อมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้ที่โครงการชลประทานชุมพรอีก 17 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำอีก 12 เครื่อง ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา

ส่วนที่อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝนที่ตกหนักในพื้นที่อ.บางสะถาน วัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ที่เทศบาล ต.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ได้มากถึง 207.2 มม. และที่บ้านในล๊อก วัดได้ 137 มม. ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบางแห่งมีน้ำเต็มอ่างฯ และมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้น ได้แก่ อ่างฯโป่งสามสิบ ต.ทองมงคล มีน้ำล้น ทางระบายน้ำล้น(Spillway) 20 เซนติเมตร ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังอยู่ในสภาพปกติ ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพานน้ำรอด ได้แก่ บริเวณ กม.399+900-กม.400+050 ด้านซ้ายทางบริเวณบ้านศรีนคร ระดับน้ำสูงประมาณ 20 ซม. รถเล็กผ่านได้และเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้ว,บริเวณกม.397+700-กม.397+800 บริเวณบ้านธรรมรัตน์ ด้านซ้ายทางระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 ซม. ด้านขวาทางระดับน้ำสูงประมาณ 10 ซม. รถเล็กผ่านได้ และบริเวณกม.392+850-กม392+900 ด้านซ้ายทางบริเวณหน้า อบต.ทองมงคล ระดับน้ำสูงประมาณ 10 ซม. รถเล็กผ่านได้ นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมชุมชนในบริเวณตลาด อ.บางสะพานน้อย น้ำท่วมสูงประมาณ 40-50 ซม.

ทั้งนี้ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตาม ข้อมูลฝน น้ำท่า ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้น้ำท่าในคลองบางสะพานเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง โดยที่สถานี GT.7 (สะพานบ้านวังยาว) ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณน้ำจะไหลลงสู่สถานี GT.20 บริเวณหน้ารร.อนุบาลบางสะพาน และอาจส่งผลกระทบน้ำล้นตลิ่งได้ในช่วงกลางดึกคืนนี้ (8 พ.ย. 61) โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานสถานการณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางสะพาน ให้ติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำ พร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงแล้ว ในส่วนของการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือ โดยติดตั้งเครื่องสูบที่โรงพยาบาลบางสะพานไว้ล่วงหน้าแล้ว 1 เครื่อง พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำอีก 3 เครื่อง และรถแบคโฮ ที่สามารถเข้าไปความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้ทันที จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย