วันที่ 8 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) จำนวน 325 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 137 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการทั้ง 2 คำสั่งดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 462 ตำแหน่ง

Link บัญชีแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง