นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 8 พ.ย.ได้เชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่ป.ป.ช.มาชี้แจงกรณีปัญหากรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆต่อต้านประกาศป.ป.ช.เรื่องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. ซึ่งเป็นการติดตามการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายลูกว่ามีปัญหาหรือไม่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ทราบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดคำนิยามของคำว่า “ผู้บริหารระดับสูง”ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งป.ป.ช.ตีความว่าหมายถึงกรรมการในทุกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐด้วย ทั้งที่ตามเจตนารมณ์ ตอนที่สนช.พิจารณาพ.ร.บ.ดังกล่าว ต้องการให้ป.ป.ช.ไปกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่า มีตำแหน่งใดบ้างที่อยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ไม่ได้หมายความว่า กรรมการในหน่วยงานรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด เบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ป.ป.ช.จะเลื่อนการประกาศบังคับใช้การแสดงบัญชีทรัพย์สินในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ออกไปก่อน ส่วนการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินบ้างนั้น เป็นเรื่องที่ป.ป.ช.ต้องนำกลับไปทบทวน และแก้ประกาศป.ป.ช.ต่อไป