กรมศิลป์รายงานเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าใช้และผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ช่วงเดือนตุลาฯ พบว่ามีผู้เข้าชมกว่า 9 แสนคน
จากการเปิดเผย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กรมศิลปากรได้รายงานเกี่ยวกับสถิติผู้เข้าใช้และผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมจากการดำเนินการปรับปรุงระบบการนำชม และนิทรรศการในพื้นที่ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงเดือน ต.ค. 2561 เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ พบว่า มีผู้เข้าชมจำนวน 909,712 คน/รูป เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชม 715,605 คน/รูป พบว่า มีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น 194,107 คน/รูป คิดเป็นร้อยละ 27.12 กรมศิลปากรจะดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ