นายกฯ เซอร์ไพรส์ มอบโอวาทนักเรียนโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล” หวังให้เด็กรู้ทันการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบโอวาทและพบเด็กนักเรียนโครงการ “พี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม สำหรับโครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 จัดโดย กองพลทหารราบที่ 6 กองกำลังสุรนารี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 350 คน ได้มาทัศนศึกษาที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของนายกฯ ที่เด็กนักเรียนหลายคนใฝ่ฝัน อยากมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาแนวคิดและการศึกษาตลอดจนการวางรากฐานที่ดีในอนาคต

โอกาสนี้ นายกฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับเยาวชนโครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป พร้อมกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เด็กและเยาวชนต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยตนเองได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นมี ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กและอินตาแกรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ทั้งนี้เด็กและเยาวชนต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ให้มากที่สุด และสิ่งที่สำคัญต้องรู้รักสามัคคี ซึ่งประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม มีอาหารอร่อย ราคาถูก มีรอยยิ้มพิมพ์ใจเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันรักษาสิ่งที่ดีงานเหล่านี้เอาไว้ให้ประเทศสวยงามน่าอยู่เสมอ รวมถึงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

นอกจากนี้ จะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องดูแลช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ รู้จักแบ่งเบาภาระ เมื่อพ่อแม่แก่ชราต้องเลี้ยงดู ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องอาศัยคนในครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกับขอให้เด็กนักเรียนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป จากนั้นนายกฯ ได้ถ่ายรูปร่วมกับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยตัวแทนเด็กได้มอบภาพวาดนายกฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ หลังจากนั้นคณะทำงานนำได้พาเด็ก ๆ เยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดการดังกล่าวไม่ปรากฏในวาระงานทำเนียบรัฐบาลวันนี้ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะมาร่วมงานและให้โอวาท แต่เมื่อถึงเวลานายกฯ กลับมาเซอร์ไพรส์บรรดาเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ทำเอาเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวดีใจที่ได้เห็นนายกฯ ตัวเป็น ๆ