วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อร่วมงานสนทนาในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาต่อการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมือง ครั้งที่ 1” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังได้ดูงานเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา ที่โรงงานผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา บริษัท 42 เนเจอรัล รับเบอร์ และที่โรงงานบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น และได้ตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกที่ตลาดนัดกรีนเวย์

เมื่อมีนักศึกษาถามว่ามีวิธีการจัดการกับแรงกดดันจากทั้งเพื่อนร่วมห้องและคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วย กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการเมืองในมหาวิทยาลัยอย่างไร นายธนาธรตอบว่า ตัวเขาเองก็เคยทำงานเพื่อสังคมสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา และการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสังคมในวันนั้น ได้ส่งผลให้เขาก้าวเข้ามาทำงานการเมืองอย่างทุกวันนี้ ไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเมื่อไหร่ ส่วนในด้านวิธีการเขาคงไม่สามารถบอกทุกคนได้ เพราะแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัด ความท้าทาย และลักษณะต่างกัน แต่ขอให้ผู้ที่อยากทำงานเพื่อสังคมไม่ย้อท้อ

แต่อยากแนะนำให้นักศึกษาอ่านหนังสือ I Am Malala ของ มาลาลา ยูซาฟไซ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการศึกษาของเด็กผู้หญิง จนถูกลอบยิง แต่รอดชีวิตมาได้ ธนาธรกล่าวว่า มาลาลาคือตัวแทนของคนที่ไม่ยอมรับความไม่เป็นธรรมที่อยู่รอบตัว และลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งต้องถูกยิง ผลกระทบของการลุกขึ้นไม่สยบยอมของเธอเกือบทำให้มาลาลาเสียชีวิต แต่เธอก็ไม่ย่อท้อ ยังคงเดินหน้าสู้เพื่อสิ่งที่เธอเชื่อต่อไป

นอกจากนี้หลังจากการเยี่ยมชมดูงานที่โรงงานหมอนยางพารา นายธนาธรสะท้อนว่า “จริงๆ แล้วคนในพื้นที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา แต่ยังขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง ธุรกิจ SMEs ในพื้นที่มีเยอะ แต่มีอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ อาทิ เส้นทางการขนส่ง การส่งออก และความสามารถการแข่งขัน ที่ทำให้คนตัวเล็ก ไม่สามารถสู้ธุรกิจใหญ่ๆ ได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการเสริมศักยภาพทางการตลาด เช่น การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการโปรโมทสินค้าท้องถิ่น และการใช้เรื่องราวที่น่าสนใจ สร้าง story ให้ผลิตภัณฑ์น่าดึงดูดมากขึ้น”

นายธนาธรยังชี้ว่า โอกาสของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารามีมากมาย ปัจจุบันหมอนยางพาราดูจะเป็นสินค้าที่มีการผลิตมากที่สุด แต่เตียงยางพารายังมีไม่มากเท่าที่ควร เพราะกระบวนการผลิตมีต้นทุนมากกว่า แต่สินค้าก็มีมูลค่ามากกว่าเช่นกัน

ส่วนในช่วงเย็น นายธนาธรจะเดินทางไปตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกที่ตลาดนัดกรีนเวย์